Budowa czy remont domu to inwestycje wymagające specjalistycznego sprzętu.

Nie wszystkie firmy czy też indywidualni inwestorzy, planujący wykonać jakiekolwiek prace budowlane, dysponują rozbudowanym parkiem maszynowym, który pozwoli wykonać zaplanowane inwestycje. Po co więc inwestować w sprzęt, który będzie użyty,
w niektórych przypadkach, tylko raz?
Ponadto posiadanie własnych maszyn i urządzeń wymaga magazynowania i serwisowania, a także wiąże się z koniecznością wykonywania przeglądów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystko to powoduje powstawanie dodatkowych kosztów dla wykonawcy. Wynajmowany sprzęt, w przypadku awarii, wymieniany jest niezwłocznie na sprawny. Wynajmujący nie ponosi żadnych kosztów takiej wymiany. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku awarii sprzętu należącego do wykonawcy. Naprawa lub zakup nowego urządzenia, powoduje nieplanowane obciążenie finansowe, a przede wszystkim wymaga czasu.
Czytaj więcej