Kierownik budowy

Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani specjaliści, począwszy od zarządu, poprzez kierowników, aż do inżynierów, rzemieślników i pracowników budowlanych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

• prowadzenie robót w oparciu o wytyczne Prawa budowlanego oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną,
• bezpośredni nadzór nad realizowanymi robotami, w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i plany organizacji robót – z i bez wykorzystania podwykonawców,
• prowadzenie dziennika budowy,
• weryfikacja i optymalizacja dokumentacji techniczno-kosztorysowej i zastosowanych w niej rozwiązań,
• przydzielanie i koordynowanie zasobów ludzkich i sprzętowych do prac budowlanych, tworzenie harmonogramów robót,
• tworzenie dokumentacji budowy, w tym m.in. planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, branżowego Planu Zapewnienia Jakości, protokołów technicznych, eksploatacyjnych i końcowych oraz operatorów kolaudacyjnych,
• nadzór, koordynacja i rozliczanie robót z zamawiającymi oraz z podwykonawcami,
• koordynacja dostaw materiałów i urządzeń oraz ich kontrola pod względem jakości, ilości i zgodności ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową,
• udział w odbiorach technicznych, eksploatacyjnych oraz końcowych,
• bieżący monitoring kluczowych wskaźników postępu rzeczowego i finansowego wraz z działaniami optymalizacyjnymi,
• przygotowywanie raportów z realizacji inwestycji,
• przestrzeganie przepisów BHP.

WYMAGANIA:

• wykształcenie wyższe techniczne – preferowane konstrukcyjno-budowlane,
• minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu/nadzorowaniu inwestycji budowlanych jako kierownik budowy/inspektor nadzoru,
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
• wysoki poziom umiejętności organizacyjnych,
• konsekwencja w realizacji celów,
• zaangażowanie i dyspozycyjność,
• znajomość zasad kosztorysowania,
• biegła obsługa pakietu Microsoft Office oraz AutoCAD,
• prawo jazdy kat. B,
• zorientowanie na wyniki i skuteczność w działaniu,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz pozostałych członków zespołu.

OFERUJEMY: 

• stabilne zatrudnienie,
• satysfakcjonujące wynagrodzenie,
• niezbędne narzędzia do pracy,
• ubezpieczenie grupowe, karta Multisport.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą ofertą, skontaktuj się z nami wysyłając do nas bezpośrednio formularz kontaktowy z tej oferty!