Bezpieczeństwo pracy operatora. Dźwigi Świebodzin

Dźwigi Świebodzin na tle niebieskiego nieba

Kwalifikacje operatora dźwigów

Operator musi mieć stosowne kwalifikacje i uprawnienia, aby móc wykonywać prace dźwigowe. W Polsce operatorzy muszą posiadać certyfikat, który potwierdza ich kwalifikacje, wydany przez Państwową Inspekcję Pracy. Operatorzy dźwigów muszą przejść specjalne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w pracy z maszynami ciężkimi, aby zdobyć niezbędną wiedzę na temat obsługi dźwigów i przestrzegania procedur i standardów bezpieczeństwa.

Procedury bezpieczeństwa w pracy z dźwigami samochodowymi i wolnostojącymi

Bezpieczeństwo w pracy z dźwigami wymaga przestrzegania odpowiednich procedur. Operatorzy dźwigów muszą przestrzegać instrukcji obsługi dźwigów i procedur bezpieczeństwa przygotowanych przez producenta dźwigów. Muszą także przestrzegać wszelkich przepisów i norm bezpieczeństwa dotyczących usług dźwigowych, w tym standardu ISO 45001, który wyparł wcześniej obowiązujący standard OHSAS 18001. Na czym skupia się wskazana norma ISO?

Norma ISO 45001:2018 ukazała się w marcu 2018 roku. To pierwsza norma dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Standard ten określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), wraz z wytycznymi dotyczącymi jego stosowania, aby umożliwić organizacji proaktywną poprawę wyników w zakresie BHP w zapobieganiu urazom i chorobom.

W nowej normie ISO 45001 położono nacisk na:

- uwzględnienie kwestii związanych z BHP w misji i celach organizacji, a tym samym zwiększenie ich wpływu na kulturę organizacyjną firmy,
- zwiększenie zaangażowania najwyższego kierownictwa w kwestie BHP,
- tworzenie kultury bezpiecznej pracy
- identyfikację zagrożeń i wprowadzenie środków kontroli, aby im zapobiegać,
- zintegrowane podejście - zastosowanie struktury HLS, tak jak w innych normach dotyczących systemów zarządzania.

Zagrożenia dla operatora dźwigu

Świadczenie usługi dźwigiem wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Jednym z największych jest przywrócenie dźwigu Świebodzin. Operator musi zawsze kontrolować obciążenie maszyny, aby uniknąć przeciążenia dźwigu i ochronić go przed przewróceniem. Kolejnym zagrożeniem jest upadek z wysokości. Operatorzy są zmuszeni pracować na wysokościach i muszą być odpowiednio zabezpieczeni przed upadkiem.

Środki ochrony dla operatora dźwigów Świebodzin

Operator dźwigu to kluczowa postać w procesie podnoszenia i przemieszczania ciężkich ładunków. Dlatego musi wykazywać się odpowiedzialnością i dbałością o bezpieczeństwo swoje i osób, które znajdują się w pobliżu. Jak może chronić się operator?

Podstawą są regularne szkolenia z zasad bezpieczeństwa pracy. Operator musi poznać najnowsze procedury i przepisy dotyczące pracy z dźwigiem Świebodzin. Jednak sama znajomość i stosowanie zasad nie jest wystarczające.

Ważna jest osobista ochrona pracownika. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien wyposażyć się w odpowiedni sprzęt ochronny:

- kask,
- rękawice,
- buty ochronne,
- kamizelka odblaskowa.

Oprócz tego pracownik musi sprawdzić stan sprzętu i ocenić, czy jest on zdatny do świadczenia usług. Jeśli zostaną zauważone usterki, powinien zwrócić uwagę na problemy i nie rozpocząć pracy z dźwigiem, dopóki nie zostaną one usunięte.

Bezpieczeństwo prac dźwigowych w rękach pracodawcy

Zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa nie tylko na operatorze maszyny. W dużej mierze to właśnie właściciel firmy, która oferuje usługi dźwigowe Świebodzin odpowiada za stworzenie optymalnych warunków pracy. Po jego stronie leży dbanie o stan techniczny dźwigów, regularne wykonywanie przeglądów i konserwacja, aby uniknąć awarii i zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.